menu

Devil KingsDevil Kings

Developed by Capcom
Released in 2005
Comments 戦国BASARA
Type Full Game
Platforms PS2PSN
Avatars (21): Akechi Mitsuhide, Chosokabe Motochika, Date Masamune, Hojo Ujimasa, Honda Tadakatsu, Imagawa Yoshimoto, Itsuki, Kasuga, Maeda Toshiie, Matsu, Mori Motonari, Mori Ranmaru, Nohime, Oda Nobunaga, Sanada Yukimura, Sarutobi Sasuke, Shimazu Yoshihiro, Takeda Shingen, Tokugawa Ieyasu, Uesugi Kenshin, Xavi (fix)
Series Devil KingsSengoku Basara 2Sengoku Basara: Samurai HeroesSengoku Basara 3: PartySengoku Basara 4Sengoku Basara: Battle HeroesSengoku Basara: Chronicle HeroesSengoku Basara: Sanada Yukimura-den (dist) (grid)
Links Wikipedia

ModesSingleTeamMulti
Campaign
PvE
PvP

Twitch.TV

...querying Twitch...
Processing took 0.0075s.