menu

Outlaws of the Lost DynastyOutlaws of the Lost Dynasty

Developed by Data East
Released in 1995
Type Full Game
Platforms PS1SSSSTV
Avatars (12): Chao Gai, Dai Zong, Gongsun Sheng, Hu Sanniang, Li Kui, Lin Chong, Lu Zhishen, Ruan Xiaoer, Ruan Xiaoqi, Ruan Xiaowu, Shi Jin, Wu Song
Links Wikipedia

ModesSingleTeamMulti
Campaign
PvE
PvP

Twitch.TV

...querying Twitch...
Processing took 0.1341s.